Tormentace zbraní

V našich prostorách je umístěno detašované pracoviště Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Zbraně se zkoušejí pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Příjem zbraní pro tormentační zkoušku je pondělí až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin.

Pro provedení tormentační zkoušky je nutná telefonická objednávka (viz. kontakty).

+420 556 835 456