TORMENTACE ZBRANÍ

V našich prostorách provádí zkušební technik Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ověřování zbraní.

Zbraně se zkoušejí pravidelně každý první čtvrtek v měsíci.

Příjem zbraní pro tormentační zkoušku je pondělí až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin.

Nejsou prováděny tormentace historických a černoprachých zbraní.

Cena za tormentaci 1 ks zbraně je 800,- Kč nebo 1200,- Kč (rozhoduje tormentační technik) + cena tormentačních nábojů.

Pro provedení tormentační zkoušky je nutná telefonická objednávka (viz. kontakty).

+420 556 835 456