Popis bezdýmého prachu Vectan

Prach VECTAN zahrnuje všechny pistolové a puškové ráže na přebíjení a je navržen ve čtyřech různých rozsazích:

VECTAN Ba10, Ba9 ½, Ba9, Ba7 ½, Ba6 ½
Jednosložkový prach. Tato řada je nyní doplněna o BA9 ½, BA7 ½ a BA6 ½.
Tento rozsah je zejména vhodný pro přebíjení pistolových ráží. Všechny prachy této řady mají naprosto čisté hoření a mají stejný rozměr.

BA9 ½: tento nový prach mezi naší tradiční BA10 a BA9 pokrývá široký rozsah ráží a je dokonale přizpůsoben 9 x 19mm, .38 Super Auto, .38 Special, .357 Mag, .40 S&W, .44 S&W Special., .44 Remington Magnum, .45ACP, .45 Colt.

BA7 ½: slouží k rozšíření možností přebíjení. Poskytuje vynikající výsledky pro 9mm Luger, 10mm Auto a .45ACP.

BA6 ½: je nejpomalejší prach tohoto rozsahu. Byl speciálně navržen pro krátké zbraně Magnum. Je také dokonale přizpůsoben na přebíjení malých puškových ráží, jako je .22 HORNET a .30 ráží.

VECTAN Tubal 3000, 5000, 7000, 8000
Trubičkový jednosložkový prach. Výše uvedené pořadí je sestupné dle doby hoření, od nejrychlejšího po nejpomalejší. Prach Vectan Tubal je určen pro pušky.

VECTAN Sp 2, Sp 3, Sp 7, Sp 8, Sp 9, Sp 10, Sp 11, Sp 12, Sp 13
Všechen prach této řady je kulovitého nebo zploštělého tvaru, dvousložkový. Je určen pro ruční zbraně pro nejrychlejší typy a pro pušky pro nejpomalejší typy.

VECTAN A1, AS, A0
Jednosložkový vločkový prach s barevným označením je určen pro použití v ručních zbraních a některých puškových rážích.