Informace a pravidla soutěže

/Informace a pravidla soutěže
Informace a pravidla soutěže 2017-07-30T18:18:14+00:00

Jediná podmínka pro registraci do soutěže: zašlete nám svou originální fotografii s náboji Norma!

A budete moci vyhrát lov losa ve Švédsku, nebo brokovnici Harrington & Richardson a další hodnotné ceny!!

 

Pořadatel soutěže s názvem “Soutěž o lov losa ve Švédsku s Cairem CZ a Normou” (dále jen soutěž) je společnost:

Cairo CZ spol. s.r.o.
se sídlem Lubina 1952, 74401, Frenštát p.R.
IČO: 26842441
zapsána v Obchodním rejstříku MS Ostrava, oddíl C, vložka 24987

 

Trvání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky v obdoí od 1.5. 2017 do 30.7. 2017.

Komu je soutěž určena:

Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky, respektive osoba žijící na území České republiky. Do soutěže se účastníci zapojí zasláním fotografie na které bude minimálně jeden produkt od Švédské společnosti Norma. Soutěžící může svou fotografii zaslat třemi způsoby: 1) emailem na adresu martin@cairocz.cz,  2) poštou na adresu: Cairo CZ spol s r.o., Lubina 1952, Frenštát p.R., 74401, 3) prostřednictvím Facebooku – ve formě zprávy na FB účet Cairo CZ.

 

Pravidla soutěže:

Přihlášení: soutěžící se do této soutěže mohou přihlásit prostřednictvím jednoho z těchto tří postupů:

1) Email: Soutěžící zašlou svou fotografii na emailovou adresu: martin@cairocz.cz

2) Poštou na adresu: Cairo CZ spol. s.r.o., Lubina 1952, 74401, Frenštát p.R.

3) Facebook: Pomocí sociální sítě Facebook stačí zaslat fotografii ve zprávě na FB profil Cairo CZ (https://www.facebook.com/cairocz.cz/)

Podmínka registrace do soutěže: Fotografie musí obsahovat minimálně jeden produkt švédské společnosti NORMA (www.norma.cc)!

Odesláním fotografie pomocí jednoho z výše uvedených způsobů, každý soutěžící vyslovuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly soutěže, se zpracováním a uchováním osobních údajů.

Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou. To znamená, že jeden člověk může odeslat pouze jednu fotografii. V případě zaslání více fotografií, bude soutěžící do slosování zařazen pouze s první fotkou kterou se do soutěže registroval.

Určení vítězů:

Výherci budou určeni losem. Všichni soutěžící budou zařazeni do slosování, které se uskuteční v druhé polovině srpna (přesný termín bude upřesněn). Výherci budou kontaktováni nejpozději do 14 dní od vyhlášení výsledků.

Ceny:

Hlavní cena – Lov losa, v domovské zemi společnosti Norma, ve Švédsku.

2. cena – kulovnice Harrington & Richardson

3. cena – Náboje Norma – 3 krabičky (60 ks nábojů, výběr typu dle vlastní používané ráže)

4. cena – Náboje Norma – 3 krabičky (60 ks nábojů, výběr typu dle vlastní používané ráže)

5. cena – Náboje Norma – 2 krabičky (40 ks nábojů, výběr typu dle vlastní používané ráže)

6. cena – Náboje Norma – 2krabičky (40 ks nábojů, výběr typu dle vlastní používané ráže)

7. cena Tričko Cairo CZ a čepice Norma

8. cena Tričko a čepice Norma

9. cena Olej CLP

10. cena čepice Norma

*Poznámka k cenám: 1. až 6. cenu mohou vyhrát pouze soutěžící kteří mají platný lovecký lístek a zbrojní průkaz!

 

Obecná ustanovení:

Výhra do soutěže není vymahatelná a nelze ji vyplatit alternativně v hotovosti. pořadatel soutěže je oprávněn rozhodovat ve všech otázkách týkajcích se této soutěže dle svého uvážení a podle platných zákonů. Pořadatel si vyharazujemožnostu ukončit soutěž bez udání důvodu, soutěžící musí být o ukončení této soutěže informován prostřednictvím webových stránek www.cairocz.cz

Ochrana osobních údajů:

Účastí c soutěži vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracovíáním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a pro marketingové účely pořadatele. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a máte právo k jejich přístupu a dlaší práva dle paragrafu 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a soutěžící může svůj souhlas kdykoliv bezplatně na adrese pořadartele odvolat.

Další ustanovení:

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Osoby nesplňijcí podmínky účasti v soutěži nebo jednajcí v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže staženy.

Práva a povinosti pořadatele:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit a to bez udání důvodu a stanovení náhrady. Takové to rozhodnutí je účinné ode dne jeho případného uveřejnění na stránkách www.cairocz.cz

V případě jakýchokoliv nejasností nebo dotazů – nás konatkujte na emailu: martin@cairocz.cz nebo na tel. 721 908 661