Přihlášení

Předváděcí akce
Hlavní stránka Tormentace

Tormentace zbraní.

V našich prostorách je umístěno detašované pracoviště Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Zbraně se zkoušejí pravidelně každé první čtvrtek v měsíci. Příjem zbraní pro tormentační zkoušku je pondělí až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin

Zbraně pro tormentaci se přijímají taky v prodejně Inved.
V Ostravě na Poštovní ulici č. 5 otevírací doba:
Pondělí - pátek 9.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 12.00

Cena opakované tormentační zkoušky
1. Úkon A - 800,- Kč
2. Úkon B - 1200,-Kč